cross-connect:

Larice Barbosa is a design student and photographer from Brazil.

Read More

(via cogaithangba)


tastefullyoffensive:

Everyday Objects Blended With Simple Sketches by Javier Perez [via]

Previously: Famous Paintings on Bread

(via dreamydecember)


(via ca-be-nho)
Fall in love with someone who wants you, who waits for you. Who understands you even in the madness; someone who helps you, and guides you, someone who is your support, your hope. Fall in love with someone who talks with you after a fight. Fall in love with someone who misses you and wants to be with you. Do not fall in love only with a body or with a face; or with the idea of being in love.

dreamydecember:

 Last messages from Survivors and Students trapped inside the ferry
... PRAY FOR SOUTH KOREA

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy, không muốn reblog, không muốn thừa nhận những hình ảnh này. Những lời cầu nguyện và hy vọng chỉ là ảo ảnh cố chấp của những người còn sống mà thôi.

Cảm giác đau đớn chạnh lòng này vẫn như những năm trước khi tôi nhìn thấy hình ảnh của Nhật Bản sau cơn động đất, hình ảnh thân nhân của các nạn nhân trong chuyến bay MH370 và bây giờ là tiếc thương cho các em học sinh trên chuyến phà Sewol gặp tai nạn, đấy là chưa kể đến chuyện thương tâm mỗi ngày diễn ra trên mọi nẻo đường ở Việt Nam…

Ôi biết bao giờ đớn đau này nguôi…!?posukkum:

Pray for South Korea

(via ca-be-nho)